Fortroenderåd

Fortroenderåd 2011-2016

 

Epost:             post@nrfv.org

Adresse:             Jensmessveien 5, N-0376 Oslo

 

 

President: William Rode post@nrfv.org

 

Sekretær:

Ledamot for

- Sverige Johan Elster johan.elster@bystronic.com

- Finland: Hannele Halkama-Rågård

- Danmark: Erik Corneliussen

 

Representant for Sveits: Martin Skrikerud

 

Suppleant for

- Norge Hans Jørgen Bentzen

- Sverige Dag Ravemark dag.ravemark@se.abb.com

- Finland Kitty Lindroos

- Sveits Stephan Haferl