Fortroenderåd

Fortroenderåd 2011-2018


Epost: post@nrfv.org

Adresse: Jensmessveien 5, N-0376 Oslo


President: William Rode post@nrfv.org

Sekretær:


Ledamot for

- Sverige: Johan Elster johan.elster@bystronic.com 

- Finland: Hannele Halkama-Rågård

- Danmark: Erik Corneliussen


Representant for Sveits: Martin Skrikerud


Suppleant for

- Norge: Hans Jørgen Bentzen

- Sverige: Dag Ravemark dag.ravemark@se.abb.com

- Finland: Kitty Lindroos   

- Sveits: Stephan Haferl