Fortroenderåd

Fortroenderåd 2018-2020

 

Epost: post@nrfv.og

 

President: Martin Skrikerud

 

Ledamot for

- Sveits : Lars Engebretsen

- Sverige: Peter Schmidt

- Finland: Hannele Halkama-Rågård

- Danmark: Erik Corneliussen

- Norge : Bjarne Berggrav

 

Suppleant for

- Norge: Hans Jelle Berg

- Sverige: Sten Ahlgren

- Sveits: Karl Gilen, Per Otto Sandvig